Bestellen
Ga naar:
Extra:
Om foto's te bestellen stuurt u een e-mail, waarin u aangeeft interesse te hebben om foto's te bestellen.
U ontvangt van ons een formulier die u in kunt vullen met uw bestelling en restgegevens

U krijgt aansluitend een zichtzending toegestuurd.
Dit zullen de originele foto's zijn, zonder Photoshop bewerking.

Is het beeldmateriaal vervolgens naar wens, dan kunt u een hoge resolutie met een éénmalige publicatierecht bestellen.
Hierop ontvangt u van ons het kostenoverzicht.
Na akkoord worden de foto's toegestuurd.

In principe richt Foto-Diana zich op redactioneel en illustratief gebruik, bijvoorbeeld:
- Nieuwsbrieven
- Vakbladen
- Brochures
- Websites
- Magazines
- Boekillustraties

Onze                                   blijven hierbij van kracht.

Wanneer er sprake is dat de foto gekoppeld wordt aan de verkoop van een product, moet u altijd contact opnemen met Foto-Diana.
Mailadres:
Algemene Voorwaarden
Bankjes
Contact
Copyright
Detail
Deuren
Dieren
Divers
Gebouwen
Home
Natuur
Prijzen
algemene voorwaarden
info@foto-diana.nl